română (România) English (United States)

 

 
  • Aprilie 2012: Utilizatorii autentificati pot efectua programari online si pot accesa informatii despre rezultatele de laborator si medicamentele disponibile in farmacia CMDTAMP
  • Aprilie 2012:Pentru a beneficia de toate facilitatile oferite prin portalul web, va asteptam la sediul CMDTAMP, pentru crearea unui cont online. Odata cu informatiile pentru accesul in portal, veti primi si un card personalizat.
 


CENTRUL MEDICAL DE DIAGNOSTIC,
TRATAMENT AMBULATORIU SI
MEDICINA PREVENTIVA-BUCURESTI Str. Washington nr. 8-10, sector 1, Bucuresti
Tel: 230.29.80
Fax: 318.02.62

ANUNT

 

INCEPAND CU DATA DE 01.09.2008


1. SE ELIBEREAZA GRATUIT  urmatoarele acte medicale, conform ORDINULUI  Nr. 1723/950 din 20 decembrie 2011
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 - 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010


      Acte modificatoare
#M1: Rectificarea publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 25 din 12 ianuarie 2012
#M2: Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 622/214/2012
#M3: Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 763/307/2012

 

  • certificat de concediu medical;
  • certificat de deces, cu exceptia situatiilor de suspiciune, care necesita expertiza medico-legala
  • certificat medical pentru ingrijirea copilului bolnav, conform prevederilor legale
  • adeverinte medicale pentru copii, necesare inscrierii in colectivitati;
  • scutiri medicale pentru copii in caz de imbolnaviri
  • adeverinte medicale solicitate de personal sanitar pentru exercitarea profesiei, precum si de celalalt personal angajat in sistemul sanitar si al asigurarilor de sanatate

2. SE ELIBEREAZA CONTRA COST urmatoarele acte medicale:

Denumire Act MedicalTarif (lei)
certificat medical conducator auto (fara analize medicale)100 lei
certificat medical port arma (fara analize medicale)200 lei
certificat medical A5 - (pentru tribunal, notariat, personal invatamant, pentru angajare, etc.)25 lei
adeverinta medicala15 lei
certificat prenuptial (fara analize medicale)65 lei
certificat adoptie (fara analize medicale)25 lei
certificat dobandire notar stagiar70 lei
deplasare la domiciliu pentru recoltare analize40 lei