română (România) English (United States)

 

Personal medical

  • Dr. Pop Adriana
    - sef laborator
  • Dr. Dumitrescu Daniela Mariana
    - medic specialist laborator
  • Dr. Tremurici Cristina
    - medic specialist laborator

Laborator

 

 

Dr. DAVID ILEANA LAURA
- medic primar alergolog -

Activitate profesionala:
Absolventa a Facultatii de Medicina Generala UMF Carol Davila – 1994.
- obtinerea specializarii in 2000
- obtinerea primariatului in 2004

Cursuri postuniversitare:
Cursuri de pregatire in specialitate, din 1998 pana in prezent in: Ungaria, Italia, Suedia,
Bulgaria, Olanda.

Apartenenta la societati profesionale:
Membru al Societatii Romane de Alergologie si Imunologie Clinica
Membru al Societatii Europene de Alergologie si Imunologie Clinica

declaratie de venit

PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂŢILE PARACLINICE

 

Lista investigaţiilor paraclinice - analize de laborator DECONTATE DE OPSNAJ

Nr. Crt. Denumirea analizei de laborator Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate (lei)
 Hematologie 
1.Hemoleucogramă completă - hemoglobină, hematocrit, numărătoare eritrocite, numărătoare leucocite, numărătoare trombocite, formulă leucocitară, indici eritrocitari*1)14,01
2.Numărătoare reticulocite5,62
3.Examen citologic al frotiului sanguin*3)18,62
4.VSH*1)2,63
5.Determinare la gravidă a grupului sanguin ABO*1)7,54
6.Determinare la gravidă a grupului sanguin Rh*1)7,88
7.Anticorpi specifici anti Rh la gravidă7,54
8.Timp Quick şi INR*1) (International Normalised Ratio)14,68
9.APTT12,3
10.Fibrinogenemie*1)13,68
 Biochimie - serică şi urinară 
11.Proteine totale serice*1)7,04
12.Electroforeza proteinelor serice*1)15,2
13.Feritină serică *1)40,00
14.Uree serică*1)5,86
15.Acid uric seric*1)5,86
16.Creatinină serică*1), **)5,92
17.Bilirubină totală*1)5,86
18.Bilirubină directă*1)5,86
19.Glicemie*1)5,74
20.Colesterol seric total*1)5,74
21.HDL colesterol*1)8,19
22.LDL colesterol*1)7,69
23.Trigliceride serice*1)7,04
24.TGP*1)5,86
25.TGO*1)5,83
26.Creatinkinaza CK10,00
27.Gama GT *1)7,99
28.Fosfatază alcalină*1)7,79
29.Sodiu seric*1)10,00
30.Potasiu seric*1)11,00
31.Calciu seric total*1)5,37
32.Calciu ionic seric*1)7,88
33.Magneziemie*1)5,37
34.Sideremie*1)7,1
35.Fosfor (fosfat seric) *9)13,00
36.Examen complet de urină (sumar + sediment) *1)9,34
37.Dozare proteine urinare*1)5,37
38.Microalbuminuria (albumină urinară) *8)22,00
39.Dozare glucoză urinară*1)5,37
40.Creatinină urinară *8)8,00
 Imunologie 
41.TSH*1)20,50
42.FT4*1)20,83
43.Parathormonul seric (PTH)43,00
44.Hormonul foliculinostimulant FSH23,82
45.Hormonul luteinizant (LH)23,82
46.Cortizol27,87
47.Testosteron30,10
48.Estradiol23,82
49.Progesteron25,31
50.Prolactină25,31
51.Anti-HAV IgM*2)40,98
52.Ag HBs*1)31,15
53.Anticorpi Anti HCV *1)64,90
54.Testare HIV la gravidă*1)33,29
55.ASLO*1)11,48
56.VDRL*1) sau RPR*1)5,49
57.Confirmare TPHA*4)12,29
58.Antigen Helicobacter Pylori*1)40,00
59.Complement seric C310,84
60.Complement seric C410,84
61.IgG seric14,77
62.IgA seric14,77
63.IgM seric15,10
64.IgE seric14,29
65.Proteina C reactivă*1)10,67
66.Factor reumatoid9,34
67.ATPO39,00
68.PSA*1)23,07
69.free PSA*6)23,61
 Microbiologie 
 Exudat faringian 
70.Examen bacteriologic exudat faringian - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană*1)15,29
71.Examen fungic exudat faringian - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică*1)15,29
 Examen urină 
72.Urocultură*1) - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană15,29
 Examene materii fecale 
73.Coprocultură*1) - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană15,29
74.Examen micologic materii fecale - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică *1)15,29
75.Examen coproparazitologic*1)12,46
76.Depistare hemoragii oculte*1)25,00
 Examene din secreţii vaginale 
77.Examene din secreţii vaginale - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană *1)15,29
78.Examene din secreţii vaginale - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică *1)15,29
 Examene din secreţii uretrale 
79.Examene din secreţii uretrale - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană *1)15,29
80.Examene din secreţii uretrale - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică *1)15,29
 Examene din secreţii otice 
81.Examen bacteriologic din secreţii otice - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană *1)15,29
82.Examen fungic din secreţii otice - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică*1)15,29
 Examene din secreţii nazale 
83.Examen bacteriologic din secreţii nazale - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană*1)15,29
84.Examen fungic din secreţii nazale - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică*1)15,29
 Examene din secreţii conjunctivale 
85.Examen bacteriologic din secreţii conjunctivale - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană *1)15,29
86.Examen fungic din secreţii conjunctivale - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică *1)15,29
 Examene din colecţie purulentă 
87.Examen bacteriologic din colecţie purulentă - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană15,29
88.Examen fungic din colecţie purulentă - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică15,29
 Testarea sensibilităţii la substanţe antimicrobiene şi antifungice 
89.Antibiogramă*5)12,23
90.Antifungigramă*5)14,55
 Examinări histopatologice şi citologice 
91.Examen histopatologic procedura completă HE (1 - 3 blocuri) *7)130
92.Examen histopatologic procedura completă HE (4 - 6 blocuri) *7)250
93.Examen histopatologic procedura completă HE şi coloraţii speciale (1 - 3 blocuri) *7)160
94.Examen histopatologic procedura completă HE şi coloraţii speciale ( 4 - 6 blocuri) *7)280
95.Teste imunohistochimice*)200 lei/set
96.Citodiagnostic spută prin incluzii la parafină (1 - 3 blocuri)100
97.Examen citologic cervico-vaginal Babeş-Papanicolau*1)40
98.Citodiagnostic lichid de puncţie80

NOTA 1:

*) Un set cuprinde 1 - 4 teste şi se decontează maxim 2 seturi; se efectuează la recomandarea medicilor de specialitate din specialităţile oncologie şi hematologie sau fără recomandarea medicului specialist pe răspunderea medicului de pe anatomie patologică atunci când apreciază necesar pentru stabilirea diagnosticului.

**) Laboratoarele înscriu pe buletinele de analiză rata estimată a filtrării glomerulare (eRGF) prin formula CKD-EPI 2009 la fiecare determinare a creatininei serice, pentru asiguraţii care au evidenţiat pe biletul de trimitere pentru investigaţii paraclinice că aceasta este evidenţiat - management de caz pentru boala cronică de rinichi. În situaţia în care pe buletinele de analiză ale pacienţilor cu management de caz, nu este înscrisă rata estimată a filtrării glomerulare (eRGF), investigaţia nu se decontează de casa de asigurări de sănătate.

*1) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie și de medicii cu competență/atestat de îngrijiri paliative care au încheiat contract cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizare de îngrijiri paliative în ambulatoriul clinic.

*2) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate şi de medicii de familie numai pentru gravide şi contacţii cazurilor diagnosticate de medicii de specialitate.

*3) Se decontează numai dacă este efectuat de medicul de laborator sau de specialişti cu studii superioare nemedicale care au specializare în hematologie în cazul în care hemoleucograma completă prezintă modificări de parametri, fără recomandarea medicului specialist sau de familie, pe răspunderea medicului de laborator.

*4) Se decontează numai în cazul în care VDRL sau RPR este pozitiv, fără recomandarea medicului de familie sau a medicului de specialitate din specialităţile clinice, pe răspunderea medicului de laborator.

*5) Se decontează numai în cazul în care cultura este pozitivă, fără recomandarea medicului de familie sau de specialitate din specialităţile clinice, pe răspunderea medicului de laborator. Se decontează o antibiogramă/antifungigramă, după caz, pentru fiecare din culturile pozitive identificate.

*6) Se recomandă pentru bolnavii cu afecţiuni oncologice, de către medicii de specialitate din specialităţile clinice oncologie şi hematologie şi de către medicii de specialitate urologie pentru diagnosticul diferenţial al cancerului de prostată. Această investigaţie se decontează şi fără recomandarea medicului de specialitate din specialităţile clinice, numai pentru valori determinate ale PSA cuprinse între 4 - 10 nanograme/ml sau între 4 - 10 micrograme/litru, pe răspunderea medicului de laborator.

*7) Tariful cuprinde bloc inclus la parafină, secţionare, colorare hematoxilin-eozină şi diagnostic histopatologic.

*8) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie, pentru asiguraţii care au evidenţiat pe biletul de trimitere pentru investigaţii paraclinice management de caz pentru HTA, dislipidemie, diabet zaharat tip 2, astm bronşic, boală cronică respiratorie obstructivă (BPOC) şi boală cronică de rinichi, după caz.

*9) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate şi de medicii de familie pentru copiii cu grupa de vârstă 2 - 5 ani inclusiv, în cadrul serviciilor medicale preventive

NOTA 2: Pentru culturile bacteriene şi fungice, preţul include toate etapele diagnosticului: examene microscopice, cultură şi identificare.

NOTA 3: Toate examinările histopatologice şi citologice (cu excepţia testelor imunohistochimice) din pachetul de bază din ambulatoriu se efectuează numai pentru probele recoltate în cabinetele de specialitate din ambulatoriu; din piesele recoltate din ambulatoriu pot fi prelevate maxim 6 blocuri.