română (România) English (United States)

 

 

Personal medical

 • Dr. Colta Laura
  - medic primar radiologie
 • Dr. Dima Claudia
  - medic primar radiologie
 • Dr. Georgescu Marilena
  - medic primar radiologie
 • Dr. Ionescu Antonela
  - medic primar radiologie
 • Dr. Radu Anca Irinel
  - medic primar radiologie
 • Dr. Simion Florentina
  - medic primar radiologie
 • Dr. Sirbu Oana Maria
  - medic primar radiologie
 • Dr. Voichitoiu Cezarina
  - medic primar radiologie

Radiologie si Imagistica

 


 Voluson 730 Expert – 

ecograf doppler multidisciplinar 3D / 4D

Etalonul examinarii tridimensionale permite diagnosticul avansat al patologiei in domeniile ginecologie obstetrica, abdomern, tesuturi moi, tiroida, san, afectiuni musculo-scheletale.

Logiq P5 
Ecograf doppler multidisciplinar pentru screening – determinarea precoce a afectiunilor


 

Dr. DAVID ILEANA LAURA
- medic primar alergolog -

Activitate profesionala:
Absolventa a Facultatii de Medicina Generala UMF Carol Davila – 1994.
- obtinerea specializarii in 2000
- obtinerea primariatului in 2004

Cursuri postuniversitare:
Cursuri de pregatire in specialitate, din 1998 pana in prezent in: Ungaria, Italia, Suedia,
Bulgaria, Olanda.

Apartenenta la societati profesionale:
Membru al Societatii Romane de Alergologie si Imunologie Clinica
Membru al Societatii Europene de Alergologie si Imunologie Clinica

declaratie de venit

PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂŢILE PARACLINICE

 

Lista investigaţiilor paraclinice de radiologie - imagistică medicală şi medicină nucleară DECONTATE DE OPSNAJ

Nr. crt. Denumire examinare radiologică/imagistică medicală/medicină nucleară Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate (lei)
 I. Radiologie - Imagistică medicală 
 A. Investigaţii convenţionale 
 1. Investigaţii cu radiaţii ionizante 
1Examen radiologic cranian standard*1)18
2Examen radiologic cranian în proiecţie sinusuri anterioare ale feţei*1)30
3Examen radiologic părţi schelet în 2 planuri*1)35
4Radiografie de membre*1): 
 a) Braţ35
 b) Cot35
 c) Antebraţ35
 d) Pumn35
 e) Mână35
 f) Şold35
 g) Coapsă35
 h) Genunchi35
 i) Gambă35
 j) Gleznă35
 k) Picior35
 l) Calcaneu35
5.Examen radiologic articulaţii sacro-iliace*1)35
6.Examen radiologic centură scapulară*1)23
7.Examen radiologic coloană vertebrală/segment*1)35
8.Examen radiologic torace ansamblu*1)32
9.Examen radiologic torace osos (sau părţi) în mai multe planuri/Examen radiologic torace şi organe toracice*1)32
10.Examen radiologic vizualizare generală a abdomenului nativ*1)32
11.Examen radiologic tract digestiv superior (inclusiv unghiul duodenojejunal) cu substanţă de contrast*1)56
12.Examen radiologic tract digestiv până la regiunea ileo-cecală, cu substanţă de contrast*1)82
13.Examen radiologic colon dublu contrast100
14.Examen radiologic colon la copil, inclusiv dezinvaginare70
15.Examen radiologic tract urinar (urografie minutată) cu substanţă de contrast220
16.Cistografie de reflux cu substanţă de contrast250
17.Pielografie250
18.Examen radiologic retrograd de uretră sau vezică urinară cu substanţă de contrast250
19.Examen radiologic uretră, vezică urinară la copil cu substanţă de contrast250
20.Examen radiologic uter şi oviduct cu substanţă de contrast280
21.Radiografie retroalveolară15
22.Radiografie panoramică30
23.Mamografie în două planuri*1)35
 - Obligatoriu în baza unui bilet de trimitere investigaţia se efectuează pentru ambii sâni, cu excepţia situaţiilor în care asigurata are mastectomie unilaterală 
 - Tariful se referă la examinarea pentru un sân 
24.Sialografia, galactografia sinusuri, fistulografie cu substanţă de contrast200
25.Osteodensitometrie segmentară (DXA) *1)25
 2. Investigaţii neiradiante 
26.Ecografie generală (abdomen + pelvis) *1)60
27.Ecografie abdomen*1)40
28Ecografie pelvis*1)30
29.Ecografie transvaginală/transrectală50
30.Ecografie de vase (vene)30
31.Ecografie de vase (artere)30
32.Ecografie ganglionară30
33.Ecografie transfontanelară40
34.Ecografie de organ/articulaţie/părţi moi*2)25
35.Ecografie obstetricală anomalii trimestrul II350
36.Ecografie obstetricală anomalii trimestrul I cu TN80
37.Senologie imagistică *1)40
 - Obligatoriu în baza unui bilet de trimitere investigaţia se efectuează pentru ambii sâni, cu excepţia situaţiilor în care asigurata are mastectomie unilaterală 
 - Tariful se referă la examinarea pentru un sân 
38.Ecocardiografie40
39.Ecocardiografie + Doppler50
40.Ecocardiografie + Doppler color55
41.Ecocardiografie transesofagiană170
 B. Investigaţii de înaltă performanţă 
42.CT craniu nativ120
43.CT buco-maxilo-facial nativ150
44CT regiune gât nativ130
45.CT regiune toracică nativ175
46.CT abdomen nativ175
47.CT pelvis nativ175
48.CT coloană vertebrală nativ/segment60
49.CT membre nativ/membru60
50.CT mastoidă150
51.CT sinusuri150
52.CT craniu nativ şi cu substanţă de contrast375
53.CT hipofiză cu substanţă de contrast375
54.CT buco-maxilo-facial nativ şi cu substanţă de contrast400
55.CT regiune gât nativ şi cu substanţă de contrast375
56.CT regiune toracică nativ şi cu substanţă de contrast450
57.CT abdomen nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos400
58.CT pelvis nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos400
59.CT coloană vertebrală nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos/segment400
60.CT membre nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos/ membru180
61.CT ureche internă375
62.Uro CT400
63.Angiografie CT membre400
64.Angiografie CT craniu400
65.Angiografie CT regiune cervicală400
66.Angiografie CT torace400
67.Angiografie CT abdomen400
68.Angiografie CT pelvis400
69.Angiocoronarografie CT700
 II. Medicină nucleară 
70Scintigrafia renală450
71Scintigrafia cerebrală (scintigrafie SPECT perfuzie cerebrală -30/90 min de la inj.)450
72Studiu radioizotopic de perfuzie miocardică la efort (scintigrafie SPECT perfuzie miocardică efort)450
73Studiu radioizotopic de perfuzie miocardică în repaus (scintigrafie SPECT perfuzie miocardică repaus)450
74Studiu radioizotopic de perfuzie pulmonară/scintigrafie perfuzie pulmonară450
75Scintigrafia osoasă localizată450
76Scintigrafia osoasă completă450
106Scintigrafia hepatobiliară450
107Scintigrafia tiroidiană450
108Scintigrafia paratiroidiană450

NOTA: Filmele radiologice şi substanţele folosite sunt incluse în tarife.

NOTA:

a) Pentru serviciile prevăzute la poziţiile: 2 - 4, 7, 21, 23, 48, 49, 59, 60, 63, 74, 77, 83, 86, 93 tariful se referă la explorarea unui singur segment anatomic/membru indiferent de numărul de incidenţe recomandate şi efectuate, cu excepţia serviciilor prevăzute la poz. 2, 3, 4, 7, 21 şi 23 pentru care tariful se referă la minim 2 incidenţe. În cazul explorării mai multor segmente/membre, se decontează tariful pentru fiecare dintre acestea;

b) Pentru serviciul prevăzut la poziţia 25 tariful se referă la explorarea unui singur segment; casele de asigurări de sănătate vor deconta maximum 3 segmente/CNP/cod unic de asigurare o dată pe an.

c) În cazul investigaţiilor CT şi RMN efectuate pentru copii cu vârsta cuprinsă între 0 - 8 ani care necesită efectuarea anesteziei generale şi implicit prezenţa unui medic cu specialitatea ATI, tarifele aferente acestora se vor majora cu 20%. Pentru investigaţiile CT şi RMN prevăzute la poziţiile: 48, 49, 59, 60, 63, 74, 77, 83, 86, 93 la care tariful aferent se referă la explorarea unui singur segment anatomic/membru, în cazul examinării simultane a două sau mai multe segmente anatomice/membre, casele de asigurări de sănătate vor deconta majorarea de 20% aplicată numai la tariful pentru un singur segment, indiferent de câte segmente anatomice se examinează simultan.